page contents
  • Stadstaxi Rotterdam verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Stadstaxi Rotterdam.

  • Stadstaxi Rotterdam is Verwerkingsverantwoordelijke voor het verwerken van Persoonsgegevens zoals beschreven in dit Privacy Statement.

    Stadstaxi Rotterdam is de statutaire- en handelsnaam van onze organisatie, is statutair gevestigd te Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister Rotterdam met nummer 24158154.

    Bezoekadres: Talmastraat 27d, 3038 SL Rotterdam Postadres: Postbus 8158, 3003 KD Rotterdam