page contents
  • Het intellectuele eigendomsrecht op deze internetsite komen toe aan Stadstaxi Rotterdam. Behalve de in Auteurswet 1912 vastgestelde uitzonderingen mag niets van deze internetsite worden verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Stadstaxi Rotterdam

  • Deze internetsite is gemaakt met grote zorgvuldigheid. Desondanks is het mogelijk dat informatie na verloop van tijd verouderd is of niet meer juist is. Stadstaxi Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van verrichtingen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de door deze internetsite verstrekte informatie.

  • Stadstaxi Rotterdam behandeld de door u verstrekte persoonsinformatie vertrouwelijk. De door u verstrekte informatie word niet aan derden verstrekt.

  • Het is mogelijk dat algemene informatie van bezoekers van deze internetsite worden bijgehouden met als doel de internetsite te verbeteren.