page contents
 • Het intellectuele eigendomsrecht op deze internetsite komen toe aan Stadstaxi Rotterdam. Behalve de in Auteurswet 1912 vastgestelde uitzonderingen mag niets van deze internetsite worden verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Stadstaxi RotterdamDeze internetsite is gemaakt met grote zorgvuldigheid. Desondanks is het mogelijk dat informatie na [...]

  Lees meer

  a. Controleer de vluchtgegevens op de bevestiging en factuur, deze worden als uitgangspunt voor de ophaaltijd aangehouden. Indien deze gegevens niet kloppen, neem dan uiterlijk 24 uur vóór incheck- of aankomsttijdstip contact op met (010) 8182823. Wijzigingen binnen 24 uur voor vertrek betekent dat wij u niet binnen onze voorwaarden kunnen vervoeren. b. Indien u een onjuiste boeking [...]

  Lees meer

  1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbieder: Stadstaxi Rotterdam, handelende onder de naam Stadstaxi Rotterdam Consument: de partij die de Diensten van Aanbieder afneemt Diensten: het faciliteren van het vervoer van Consument door Vervoerder tegen betaling van de prijs. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Aanbieder en Consument aangaande de levering van Diensten door de [...]

  Lees meer

  Stadstaxi Rotterdam verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Stadstaxi Rotterdam.AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming Persoonsgegevens: Gegevens die direct of indirect iets over je zeggen. Bijvoorbeeld je naam en adres, [...]

  Lees meer